เด็กทารก

เด็กทารก คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ขวบ เด็กทารกเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เด็กทารกจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายในช่วงวัยนี้ พัฒนาการเด็ก ทั้งพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนาการทางสังคม

พัฒนาการทารก

พัฒนาการทางร่างกาย

พัฒนาการของเด็ก ในช่วง วัยทารก เด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านน้ำหนัก ความยาว และขนาดหัว ทารกแรกเกิด จะพัฒนาเริ่มเกาะคอได้เมื่ออายุประมาณ 3 เดือน จะเริ่มนั่งได้เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน จะเริ่มคลานได้เมื่ออายุประมาณ 9 เดือน และจะเริ่มเดินได้เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน

เด็กทารก

พัฒนาการทางอารมณ์

เด็กทารก มักจะเริ่มแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาได้ เช่น หัวเราะ ร้องไห้ ยิ้ม โมโห เด็กทารกจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่และบุคคลใกล้ชิดมากขึ้น เด็กทารกจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับพ่อแม่หรือคนที่คุ้นเคย

พัฒนาการทางสติปัญญา

ในช่วงวัยทารก เด็กจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย เด็กอ่อน จะเริ่มจดจำใบหน้าของพ่อแม่และบุคคลใกล้ชิด เด็กทารกจะเริ่มเรียนรู้ที่จะหยิบจับสิ่งของ เด็กทารกจะเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยเสียงและท่าทาง

เด็กทารก

พัฒนาการทางสังคม

ลูกน้อย จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น เด็กทารกจะเริ่มยิ้มและหัวเราะให้กับผู้อื่น เด็กทารกจะเริ่มเล่นกับผู้อื่น

การดูแลเด็กทารก

การดูแลเด็กทารกเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่ควรดูแลเด็กทารกอย่างใกล้ชิด โดยให้ความเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัยแก่เด็กทารก พ่อแม่ควรดูแลเด็กทารกในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ทารก

การเลี้ยงดู พ่อแม่ควรเลี้ยงดูเด็กทารกอย่างเหมาะสม โดยให้นมแม่หรือนมผงแก่เด็กทารก ดูแลความสะอาดของเด็กทารก พาเด็กทารกไปพบแพทย์ตามนัด

ความปลอดภัย พ่อแม่ควรดูแลความปลอดภัยของเด็กทารก โดยป้องกันไม่ให้เด็กทารกได้รับอันตราย เช่น ไม่ให้เด็กทารกเล่นกับสิ่งของอันตราย ไม่ให้เด็กทารกอยู่ใกล้วัตถุร้อนหรือวัตถุมีคม

พัฒนาการ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารก โดยให้เด็กทารกได้เล่นและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

เด็กทารกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพ่อแม่ พ่อแม่ควรใช้เวลากับเด็กทารกให้มากที่สุด เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก

เด็กในระยะแรกเกิด : https://th.mamypoko.com/th/mamatips/development01.html