อวัยวะภายนอกร่างกาย

อวัยวะภายนอกร่างกาย หมายถึง อวัยวะภายนอก ที่สามารถมองเห็นได้ภายนอกร่างกาย ทำหน้าที่สำคัญในการดำรงชีวิต เช่น การเคลื่อนไหว การสัมผัส การหายใจ การมองเห็น การได้ยิน การกิน การย่อยอาหาร การขับถ่าย และสืบพันธุ์ ส่วนประกอบ ของ ร่างกาย ภายนอก

อวัยวะภายนอก ร่างกายของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

ส่วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก ฟัน ลิ้น และศีรษะ

ส่วนลำตัว ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ เช่น คอ ไหล่ แขน มือ หน้าอก หลัง สะโพก ขา และเท้า

อวัยวะภายนอกร่างกาย

อวัยวะภายนอกร่างกายส่วนหัว

ตา เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการมองเห็น ประกอบด้วยกระจกตา เลนส์แก้วตา และจอประสาทตา

หู เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการได้ยิน ประกอบด้วยหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน

จมูก เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการดมกลิ่น ประกอบด้วยช่องจมูก และเยื่อบุจมูก

ปาก เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกิน การพูด และการหายใจ ประกอบด้วยฟัน ลิ้น และเพดานปาก

ฟัน เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ประกอบด้วยฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามซี่เล็ก และฟันกรามซี่ใหญ่

ลิ้น เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการสัมผัส การพูด และการช่วยในการกลืนอาหาร

อวัยวะภายนอกร่างกาย

อวัยวะภายนอกร่างกายส่วนลำตัว

คอ เป็นอวัยวะที่เชื่อมระหว่างศีรษะกับลำตัว ประกอบด้วยกระดูกคอ กล้ามเนื้อคอ และต่อมน้ำเหลือง

ไหล่ เป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อระหว่างลำตัวกับแขน ประกอบด้วยกระดูกไหปลาร้า กระดูกสะบัก และกล้ามเนื้อไหล่

แขน เป็น อวัยวะร่างกาย ที่ทำหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของ ประกอบด้วยกระดูกแขน กระดูกปลายแขน และกระดูกมือ

มือ เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของ ประกอบด้วยนิ้วมือ เล็บมือ และฝ่ามือ

หน้าอก เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มอวัยวะภายใน เช่น ปอด หัวใจ และม้าม

หลัง เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักของร่างกาย

สะโพก เป็นอวัยวะที่เชื่อมระหว่างลำตัวกับขา ประกอบด้วยกระดูกสะโพก กล้ามเนื้อสะโพก และเส้นเอ็น

ขา เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกน่อง

เท้า เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการสัมผัสพื้น ประกอบด้วยนิ้วเท้า เล็บเท้า และฝ่าเท้า

อวัยวะภายนอก

การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกร่างกาย

อวัยวะภายนอกร่างกาย เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ ดังนี้

  • ทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำ โดยใช้สบู่และน้ำสะอาดล้างให้ทั่วร่างกาย
  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อขจัดคราบอาหารและแบคทีเรีย
  • แปรงลิ้น เพื่อขจัดคราบพลัคและแบคทีเรีย
  • ใช้ครีมกันแดดทุกครั้งที่ออกแดด เพื่อปกป้องผิวจากรังสียูวี
  • สวมหมวกหรือแว่นกันแดด เพื่อปกป้องดวงตาจากแสงแดด
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายและผิวพรรณ
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก

การดูแลรักษา ร่างกายภายนอก อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เรื่องราวน่าสนใจ : มนุษย์มาจากไหน
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.kroobannok.com/90029