สมองมนุษย์ ศูนย์กลางแห่งความคิดและการกระทำ

สมองมนุษย์ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ ตั้งอยู่ในกะโหลกศีรษะ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมด รวมถึงการคิด การรู้สึก การจดจำ และการเคลื่อนไหว สมองมนุษย์ยังทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ การเรียนรู้ และพฤติกรรมต่างๆ

สมองมนุษย์ ประกอบด้วยเซลล์ สมองมีกี่เซลล์ ประมาณ 100,000 ล้านเซลล์ เซลล์สมอง เหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยใยประสาท ใยประสาทเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆ สมองส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะ สมองมีกี่ส่วน

สมองมนุษย์

ส่วนประกอบของสมอง

สมอง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

สมองใหญ่ Cerebrum อ่านว่า เซรีบรัม เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมอง ทำหน้าที่ควบคุมการคิด การรู้สึก การจดจำ และการเคลื่อนไหว

สมองน้อย (Cerebellum) ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว การประสานงาน และการเคลื่อนไหว

ก้านสมอง (Brainstem) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายที่สำคัญ เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการย่อยอาหาร

ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายที่สำคัญ เช่น ความหิว ความกระหาย และอุณหภูมิร่างกาย

ต่อมไพเนียล (Pineal gland) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับ

ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ทำหน้าที่ควบคุมการจดจำ

อะมิกดาลา (Amygdala) ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ เช่น ความกลัวและความโกรธ

สมองมนุษย์

หน้าที่ของสมอง

ระบบสมอง ทำงานโดยการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆ เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีตัวรับที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซลล์ประสาทอื่นๆ เมื่อตัวรับได้รับสัญญาณ เซลล์ประสาทจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่า neurotransmitter สารเคมีเหล่านี้จะเดินทางผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทไปยังตัวรับของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่ง กระบวนการนี้เรียกว่าการส่งสัญญาณประสาท

สมองแต่ละส่วน มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว สมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างเซลล์ประสาทได้ ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวนี้ทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้

โรคของสมอง

โรคของสมองเป็นภาวะที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง โรคของสมองมีหลายประเภท เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคลมชัก โรคของสมองสามารถส่งผลต่อการทำงานของร่างกายและจิตใจได้ เช่น ความจำ การเคลื่อนไหว และอารมณ์

สมอง

การดูแลสุขภาพสมอง

มีวิธีต่างๆ ที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพสมอง เช่น

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ลดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต

การดูแลสุขภาพสมองอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของสมอง

ร่างกายมนุษมีมากกว่านี้ : ผิวหนัง
แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/สมอง