วิวัฒนาการของมนุษย์

วิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นกระบวนการที่มนุษย์ในปัจจุบัน วิวัฒนาการ มาจากบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์คล้ายลิง กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลาหลายล้านปี ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการ กลายพันธุ์

บรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันมีชื่อว่า โฮโม (Homo) ซึ่งพบหลักฐานซากฟอสซิลในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีก่อน โฮโมในยุคแรกๆ มีลักษณะคล้ายลิงเป็นอย่างมาก มีฟันหน้าใหญ่ ฟันกรามน้อย และมีหาง เมื่อเวลาผ่านไป โฮโมได้วิวัฒนาการจนมีรูปร่างและลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกับมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้น เช่น มีฟันหน้าเล็กลง ฟันกรามน้อยมากขึ้น และไม่มีหาง

วิวัฒนาการของมนุษย์

มนุษย์มีกี่สายพันธุ์

มนุษย์ในปัจจุบันมีสายพันธุ์เดียว คือ โฮโม เซเปียนส์ (Homo sapiens) แต่ในช่วงระยะเวลาวิวัฒนาการของมนุษย์ เคยมีสายพันธุ์มนุษย์อื่นๆ เกิดขึ้นมาแล้วหลายสายพันธุ์ เช่น

โฮโม แฮบิลิส (Homo habilis) พบหลักฐานซากฟอสซิลในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีก่อน มีลักษณะคล้ายลิงเป็นอย่างมาก มีฟันหน้าใหญ่ ฟันกรามน้อย และมีหาง

โฮโม เอเรกตัส (Homo erectus) พบหลักฐานซากฟอสซิลในทวีปแอฟริกา เอเชีย และยุโรปเมื่อประมาณ 1.8 ล้านปีก่อน มีลักษณะคล้ายมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้น มีฟันหน้าเล็กลง ฟันกรามน้อยมากขึ้น และไม่มีหาง

โฮโม เนอันเดอร์ทัล (Homo neanderthalensis) พบหลักฐานซากฟอสซิลในทวีปยุโรปและเอเชียเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน มีลักษณะคล้ายมนุษย์ในปัจจุบัน มีสมองใหญ่กว่ามนุษย์ในปัจจุบันเล็กน้อย แต่มีกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่และมีโหนกคิ้วที่เด่นชัด

โฮโม ดีนีซอวา (Homo denisova) พบหลักฐานซากฟอสซิลในทวีปเอเชียเมื่อประมาณ 1 ล้านปีก่อน มีลักษณะคล้ายมนุษย์ในปัจจุบัน แต่มีสมองเล็กกว่ามนุษย์ในปัจจุบันเล็กน้อย

สายพันธุ์มนุษย์เหล่านี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วในปัจจุบัน เหลือเพียงสายพันธุ์โฮโม เซเปียนส์ เท่านั้นที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่

วิวัฒนาการของมนุษย์

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า กระบวนการ วิวัฒนาการมนุษย์ เกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการกลายพันธุ์ การเลือกโดยธรรมชาติคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะมีโอกาสรอดชีวิตและสืบพันธุ์ได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะไม่เหมาะสม การกลายพันธุ์คือการเปลี่ยนแปลงของยีน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือได้รับจากพ่อแม่

การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการกลายพันธุ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นในลักษณะของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจสะสมจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในลักษณะของสิ่งมีชีวิต

หลักฐานของการวิวัฒนาการของมนุษย์

หลักฐานของวิวัฒนาการของมนุษย์ ได้แก่ ซากฟอสซิล เครื่องมือหิน และหลักฐานทางพันธุกรรม

ซากฟอสซิลคือหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของวิวัฒนาการของมนุษย์ ซากฟอสซิลเหล่านี้สามารถบอกเราเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะของบรรพบุรุษของมนุษย์ เครื่องมือหินคือหลักฐานอีกอย่างหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษย์ เครื่องมือหินแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มใช้เครื่องมือเพื่อดำรงชีวิต

หลักฐานทางพันธุกรรมสามารถบอกเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หลักฐานทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลิงชิมแปนซี

วิวัฒนาการมนุษย์

การวิวัฒนาการของมนุษย์

มนุษย์ในปัจจุบันยังคงมีการวิวัฒนาการอยู่ แต่การวิวัฒนาการในปัจจุบันเป็นไปอย่างช้าๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างเช่น มนุษย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะตัวสูงขึ้นและสมองใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

นอกจากนี้ มนุษย์ในปัจจุบันยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของมนุษย์

สรุปวิวัฒนาการของมนุษย์

วิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนาน กระบวนการนี้เกิดขึ้นจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการกลายพันธุ์ หลักฐานของวิวัฒนาการของมนุษย์ ได้แก่ ซากฟอสซิล เครื่องมือหิน และหลักฐานทางพันธุกรรม มนุษย์ในปัจจุบันยังคงมีการวิวัฒนาการอยู่

อวัยวะส่วนสำคัญของร่างกาย : อวัยวะภายนอกร่างกาย
รากฐานของมนุษย์ : https://th.wikipedia.org/wiki/วิวัฒนาการมนุษย์