ระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหมุนเวียนโลหิตหัวใจสำคัญของร่างกาย

ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory system) เป็นระบบอวัยวะที่ลำเลียงสารต่างๆ ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ประกอบด้วยอวัยวะสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด และเลือด

หัวใจ: ปั๊มหัวใจของร่างกาย ระบบหมุนเวียนโลหิต

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะทรงกรวย อยู่กลางทรวงอก ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย หัวใจแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องบนซ้าย ห้องบนขวา ห้องล่างซ้าย และห้องล่างขวา

ห้องหัวใจ: ทำหน้าที่แตกต่างกัน

 • ห้องบนซ้าย: รับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอด
 • ห้องบนขวา: รับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกาย
 • ห้องล่างซ้าย: สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปยังร่างกาย
 • ห้องล่างขวา: สูบฉีดเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอด

หลอดเลือด: ท่อลำเลียงเลือด

หลอดเลือด (Blood vessel) เป็นท่อลำเลียงเลือด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หลอดเลือดแดง (Artery) และหลอดเลือดดำ (Vein)

หลอดเลือดแดง: ลำเลียงเลือดออกจากหัวใจ

หลอดเลือดแดง (Artery) เป็นท่อลำเลียงเลือดที่มีผนังหนา ลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หลอดเลือดดำ: ลำเลียงเลือดกลับสู่หัวใจ

หลอดเลือดดำ (Vein) เป็นท่อลำเลียงเลือดที่มีผนังบาง ลำเลียงเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่หัวใจ

เลือด: สารลำเลียงสารต่างๆ

เลือด (Blood) เป็นของเหลวสีเลือดแดง ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือด พลาSMA และเกล็ดเลือด ทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆ ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย

เซลล์เม็ดเลือด: ทำหน้าที่แตกต่างกัน

 • เม็ดเลือดแดง: ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจน
 • เม็ดเลือดขาว: ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค
 • เกล็ดเลือด: ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว

ระบบหมุนเวียนโลหิต: มีความสำคัญอย่างไร

ระบบหมุนเวียนโลหิตมีความสำคัญต่อร่างกายดังนี้

 • ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆ
 • ลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียออกจากเซลล์ต่างๆ
 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 • ช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค

โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิต

โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิตมีมากมาย เช่น

 • โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว
 • โรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

การดูแลสุขภาพระบบหมุนเวียนโลหิต

การดูแลสุขภาพระบบหมุนเวียนโลหิตสามารถทำได้ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • งดสูบบุหรี่
 • จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรุป

ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นระบบอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกาย ทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆ ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย การดูแลสุขภาพระบบหมุนเวียนโลหิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://bedenhuman.com/