ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive system) เป็นระบบของอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง เซลล์สืบพันธุ์ การขนส่งเซลล์สืบพันธุ์ และ การปฏิสนธิ ของเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อสร้างทารก ระบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะของเพศชายและอวัยวะของเพศหญิง

การสืบพันธุ์ เพศชาย

อวัยวะการสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอวัยวะหลัก ดังนี้

ระบบสืบพันธุ์

อัณฑะ (Testes) อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย

ถุงอัณฑะ (Scrotum) ถุงหุ้มอัณฑะไว้ ช่วยรักษาอุณหภูมิของอัณฑะให้เหมาะสมต่อการสร้างตัวอสุจิ

ท่อนำอสุจิ (Vas deferens) ท่อนำตัวอสุจิจากอัณฑะไปยังต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ต่อมที่ผลิตน้ำอสุจิ

ท่อปัสสาวะ (Urethra) ท่อที่ทำหน้าที่ขับน้ำปัสสาวะและน้ำอสุจิออกนอกร่างกาย

การสืบพันธุ์ เพศหญิง

อวัยวการสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยอวัยวะหลัก ดังนี้

ระบบสืบพันธุ์

รังไข่ (Ovaries) อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างไข่และฮอร์โมนเพศหญิง

ท่อนำไข่ (Fallopian tubes) ท่อที่เชื่อมรังไข่กับมดลูก

มดลูก (Uterus) อวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นที่อยู่ของทารกในระหว่างตั้งครรภ์

ปากมดลูก (Cervix) บริเวณที่เชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด

ช่องคลอด (Vagina) ท่อที่เชื่อมปากมดลูกกับภายนอกร่างกาย

ระบบ สืบพันธุ์ เพศ ชาย และ เพศ หญิง

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย โดยมีอวัยวะ อัณฑะ หน้าที่ ทำงานโดยการสร้าง ตัวอสุจิ หรือ sperm ในส่วนของ ฮอร์โมนเพศชาย อสุจิจะถูกสร้างในอัณฑะ จากนั้น อสุจิ จะถูกส่งผ่านท่อนำอสุจิไปยังต่อมลูกหมาก โดยต่อมลูกหมากจะผลิตน้ำอสุจิเพื่อหล่อเลี้ยงอสุจิ น้ำอสุจิจะถูกส่งผ่าน อวัยวะ สืบพันธุ์ ท่อปัสสาวะออกนอกร่างกาย

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ทำงานโดยการสร้างไข่และ ฮอร์โมนเพศหญิง ไข่จะถูกสร้างในรังไข่ จากนั้นจะถูกปล่อยออกมาสู่ท่อนำไข่ ไข่จะเคลื่อนตัวไปตามท่อนำไข่ไปยังมดลูก หากไข่ได้รับการ ปฏิสนธิ กับอสุจิ ไข่จะฝังตัวใน ผนังมดลูก และเริ่มเจริญเติบโตเป็นทารก

การสืบพันธุ์

การดูแลระบบสืบพันธุ์

การดูแล ระบบสืบพันธุ์ ให้แข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ดังนี้

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบ สืบ พันธ์ จะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพระบบสืบพันธุ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์