ระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่ร่างกายเพื่อแลกเปลี่ยน ก๊าซออกซิเจน กับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร่างกายต้องการ ออกซิเจน เพื่อใช้ในการเผาผลาญอาหารเพื่อผลิต พลังงาน และขับ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียจากการเผาผลาญอาหารออกสู่ภายนอก ร่างกาย

อวัยวะในระบบหายใจ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

  • ส่วนบน ประกอบด้วยจมูก คอหอย และกล่องเสียง
  • ส่วนล่าง ประกอบด้วยหลอดลม หลอดลมฝอย และปอด

ระบบทางเดินหายใจ

ส่วนบนของ ทางเดินหายใจ

จมูกเป็นส่วนแรกของระบบ ทางเดินหายใจ ทำหน้าที่ในการกรองอากาศ ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ และรับกลิ่น อากาศที่ผ่านจมูกจะถูกกรองโดยขนจมูก เส้นผม และเมือกในโพรงจมูก ทาง การหายใจ ซึ่งจะช่วยดักจับฝุ่นละออง เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้

คอหอย เป็นท่อยาวที่เชื่อมระหว่างจมูกและกล่องเสียง มีหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่กล่องเสียงและอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร

กล่องเสียงเป็นท่อที่อยู่ตรงกลางคอหอย มีเยื่อบุและกล้ามเนื้อหุ้มอยู่ ภายในกล่องเสียงมีสายเสียงซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตเสียง

ระบบทางเดินหายใจ

ส่วนล่างของ ทางเดินหายใจ

หลอดลมเป็นท่อยาวที่ต่อจากกล่องเสียง ทำหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่ปอด หลอดลมแบ่งออกเป็น 2 หลอด คือ หลอดลมซ้ายและหลอดลมขวา ซึ่งจะแตกแขนงเป็นหลอดลมฝอยเล็ก ๆ จำนวนมาก

หลอดลมฝอยเป็นท่อเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกจากหลอดลม ทำหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่ถุงลมในปอด

ปอดมีหน้าที่อะไร ปอดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน ก๊าซออกซิเจน กับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบด้วยถุงลมจำนวนมาก ถุงลมแต่ละถุงล้อมรอบด้วยเส้นเลือดฝอยจำนวนมาก อากาศที่ผ่านถุงลมจะถูกลำเลียงไปยัง เส้นเลือดฝอย และก๊าซออกซิเจนจะถูกลำเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกลำเลียงกลับไปยัง ปอด เพื่อขับออกสู่ภายนอกร่างกาย

การหายใจ

โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกียวข้องสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

โรคติดเชื้อ เกิดจากเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา โรคติดเชื้อที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น

โรคไม่ติดเชื้อ เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ การสูบบุหรี่ ภูมิแพ้ เป็นต้น โรคไม่ติดเชื้อที่พบบ่อย ได้แก่ หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น

การดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจ

การดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจสามารถทำได้โดย

  1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยผักและผลไม้ ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคทางเดินหายใจหลายชนิด
  4. ป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูง
  5. ล้างมือบ่อย ๆ การล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบที่สำคัญต่อร่างกาย หากระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกติอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้ ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจอย่างถูกวิธี

แหล่งข้อมูลอื่น : https://th.wikipedia.org/wiki/ระบบหายใจ
เรื่องราวน่าสนใจ : https://bedenhuman.com/ระบบหัวใจและหลอดเลือด/