ระบบกล้ามเนื้อ Muscular system คือ

กล้ามเนื้อลาย

กล้ามเนื้อลาย Skeletal muscle คือ

ระบบกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเรียบ Smooth muscle คือ

กล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจ Cardiac muscle คือ

ระบบกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวร่างกาย

ระบบกล้ามเนื้อ
อาหารกล้ามเนื้อ

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD