มนุษย์มาจากไหน

มนุษย์มาจากไหน มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกมานานหลายล้านปี คำถามที่ว่ามนุษย์มาจากไหนจึงเป็นหนึ่งในคำถามที่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาต่างพยายามค้นหาคำตอบมาอย่างยาวนาน สมองมนุษย์

จึงได้มีการตั้งคำถามขึ้นมามากมายเกี่ยวกับ มนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร จากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถึงเรื่อง มนุษย์มาจากไหน ซึ่งเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของมนุษย์คือลิงชิมแปนซี ซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ 5 ล้านปีก่อน เมื่อเวลาผ่านไป ลิงชิมแปนซีได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เรียกว่า โฮมินิด (Hominid) ซึ่งรวมถึงสปีชีส์ต่าง ๆ เช่น ออสตราโลพิเธซีน (Australopithecines) โฮโม เอเร็กตัส (Homo erectus) และ โฮโมเซเปียนส์ (Homo sapiens)

มนุษย์มาจากไหน

ออสตราโลพิเธซีน เป็นกลุ่มของโฮมินิดที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ 4-2 ล้านปีก่อน ออสตราโลพิเธซีนมีรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์มากกว่าลิงชิมแปนซี โดยมีกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ขึ้น ขาที่ยาวขึ้น และสามารถเดินด้วยสองขาได้

โฮโมเอเร็กตัส เป็นโฮมินิดที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาและเอเชียเมื่อประมาณ 2-1.8 ล้านปีก่อน โฮโม เอเร็กตัสมีสมองที่ใหญ่ขึ้นกว่าออสตราโลพิเธซีน และสามารถผลิตเครื่องมือหินได้

โฮโมเซเปียนส์ เป็นโฮมินิดที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนโฮโม เซเปียนส์ มีสมองที่ใหญ่ขึ้นกว่าโฮโม เอเร็กตัส และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาได้

มนุษย์คนแรกของโลก

การค้นพบมนุษย์บนโลกเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งมาก มันให้เราความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสายพันธุ์บน โลกมนุษย์ ได้ดีขึ้น ซึ่งค้นพบมากมายจาก ซาฟารีดีลีอุส ไปจนถึงหลักฐานที่ยังคงถูกค้นพบในปัจจุบัน

มนุษย์มาจากไหน

ซาฟารีดีลีอุส (Sahelanthropus tchadensis) เป็นเผ่าพันธุ์แรกของโลกที่ถูกค้นพบในประเทศชาติ โดยมีอายุมาแล้วกว่า 7 ล้านปี และถือเป็นคนรุ่นแรกที่สามารถยืนตัวตรงได้

  • อาร์ดีปิเทคัส (Ardipithecus) มีคนรุ่นเช่น “อาร์ดีปิเทคัสแอฟาเรนซิส” และ “อาร์ดีปิเทคัสรามิดุส” ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 4-6 ล้านปี พบในพื้นที่อาศัยของป่าหนาวและพื้นที่หญ้าที่กว้างขวาง
  • อูซิม (Australopithecus) มีความแตกต่างจากลักษณะทางกายภาพของลิงและเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์แรกที่เดินตรงได้ มีอายุประมาณ 2-4 ล้านปี และมีสายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ
  • ฮอมินิน (Hominin) มนุษย์ที่ถือเครื่องมือทางวัตถุดิบและแสดงความสามารถในการคิดเชิงมีตติ้ง เป็นสัตว์กินเนื้อที่เดินตามล่าอาหาร มีอายุประมาณ 2 ล้านปีมาแล้ว

การวิวัฒนาการของมนุษย์

การเกิดของมนุษย์ ยังคงทำให้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในมนุษย์แต่ละรุ่นจะสะสมกันจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไป ตัวอย่างเช่น มนุษย์ปัจจุบันมีสมองที่ใหญ่ขึ้นกว่ามนุษย์ในอดีตมาก ซึ่งทำให้มนุษย์มีความสามารถในการคิดและเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับ มนุษย์โบราณ ที่ในอดีตไม่ต้องใช้สมองมากแต่เน้นไปที่การใช้กำลัง ร่างกายมนุษย์ ในอดีตจึงมีความใหญ่โตกว่าคนยุคปัจจุบันมาก

มนุษย์คนแรก

ประมาณ 70,000 ปีก่อน มนุษย์สมัยใหม่ได้อพยพออกจากทวีปแอฟริกาและกระจายไปทั่วโลก มนุษย์สมัยใหม่ได้แทนที่สายพันธุ์โฮมินิดอื่น ๆ เช่น มนุษย์เนอันเดอร์ทัล (Homo neanderthalensis) และมนุษย์เดนิโซว่า (Homo denisova) ที่ยังอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปและเอเชียในเวลานั้น

สรุปสาระสำคัญ

มนุษย์มาจากลิงชิมแปนซี ซึ่งได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์ได้พัฒนาสมองที่ใหญ่ขึ้นและความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษา ส่งผลให้มนุษย์สามารถอพยพออกจากทวีปแอฟริกาและกระจายไปทั่วโลก มนุษย์ยังคงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในมนุษย์แต่ละรุ่นจะสะสมกันจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ในรุ่นต่อไป

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ : https://www.goethe.de/prj/umi/th/the/whs.html